Landgoed Het Wezeveld Twello

Bouwen op een landgoed

In 2009 krijg ik het verzoek van rentmeesterskantoor ’t Schoutenhuis B.V. uit Woudenberg om een vastgelopen landgoedontwikkelingsplan vlot te trekken. Het vele inhoudelijke werk dat al verricht is, werk ik verder uit tot een helder plan dat draagvlak krijgt bij de gemeente.

 

Nieuwe ontwikkelingen op een bestaand landgoed

Landgoed Het Wezeveld is ca. 60 hectare groot en heeft een bijzondere, door een gracht omgeven, huisplaats. Het oorspronkelijk landhuis is sinds 1870 verdwenen en het  voormalige koetshuis (Rijksmonument)  is uitgebouwd tot boerderij. Het agrarische gebruik is recent beëindigd en de eigenaren besluiten om nieuwe woonfuncties op het landgoed te realiseren. Op de oorspronkelijke huisplaats zal een reconstructie van het landhuis komen. Het koesthuis (de boerderij) zal worden verbouwd tot woonhuis en aan de oprijlaan wordt de bouw van een “portierswoning” mogelijk gemaakt. Voor het gehele landgoed zijn landschappelijke en ecologische verbeteringen voorzien.

 

Aangepast plan 2016

De recente  economische crisis maakte dat het plan niet haalbaar bleek. In 2016 is het plan sterk vereenvoudigd en misschien ook wel verbeterd! De bouw van het landhuis is geen voorwaarde meer voor de nieuwe ontwikkelingen. In plaats daarvan is het mogelijk om een kleiner bouwvolume, op grotere afstand van het koetshuis, te bouwen. Deze woning  wordt de “tuinmanswoning” genoemd. De privacy van beide woningen op de huisplaats wordt door deze planwijziging  sterk verbeterd en oorspronkelijke locatie van het landhuis (archeologische waardevol gebied) wordt niet verstoord. Als beëindiging van de oprijlaan wordt een groep rode beuken aangeplant. Het opstellen van het bestemmingsplan om de bouw van de woningen mogelijk te maken is in 2017 gestart.

Klik hier om het Ontwikkelings- en beheerplan 2016 te bekijken.