Generatietuin Boxtel

Spelenderwijs

De Seniorenraad Boxtel heeft aandacht gevraagd voor het belangrijke vraagstuk hoe ouderen, met name mensen die lijden aan verschillende vormen van dementie en geheugenverlies, langer in de vertrouwde woonomgeving kunnen wonen. Gedreven door bezuinigingen van de overheid moeten ouderen met geheugenproblemen veel langer thuis blijven wonen. Het is daarom noodzaak dat deze ouderen langer gezond blijven, beter bewegen, uit hun isolement worden gehaald , regelmatig met andere wijkbewoners in contact komen en dat de mantelzorgers worden ontlast. De gemeente Boxtel was bereid mee te denken over de realisatie van een plan en heeft kennis, tijd en geld beschikbaar gesteld om het project “Generatietuin” te faciliteren.

In de wijk Boxtel-Oost staat al enige tijd de aanleg van een natuurlijke speelplaats nabij de kinderboerderij op het programma. Deze bijzondere plek is zeer geschikt voor de combinatie spelen en ontmoeten voor alle generaties in de wijk. Tot op dit moment zijn er in Nederland alleen voorbeelden bekend van generatietuinen bij verpleeg-en verzorgingshuizen. Een generatietuin in de woonwijk -gecombineerd met natuurlijk spelen, een buurt(moes)tuin en een groene ontmoetingsplek bij een wijkcentrum of kinderboerderij- is een geheel nieuw fenomeen.

De gemeente vindt het erg belangrijk dat er voldoende draagvlak is voor het project in Boxtel-Oost. Zowel jonge als oudere bewoners van de wijk zijn dan ook betrokken bij de planvorming. In oktober 2013 zijn de kinderen uit de wijk uitgenodigd om in de huiskamer van de kinderboerderij mee te denken over de generatietuin en dan in het bijzonder over de natuurlijke speeltuin. Op een zonnig woensdagmiddag hebben circa 10 kinderen hun ideeën verteld en op papier gezet.

De volwassen wijkbewoners zijn vertegenwoordigd door een commissie van vier personen. De plannen zijn driemaal aan de betrokken commissie gepresenteerd en met hen besproken. De ideeën en wensen van de bewoners zijn zoveel mogelijk in het plan verwerkt. Zo is er rekening gehouden met het  behoud van de openheid van het grasveld en het gebruik als voetbalveld. De betrokkenheid en het enthousiasme van de bewoners tijdens het ontwerpproces is groot.

De basis van het plan wordt gevormd door twee wandelpaden, waarvan er één georiënteerd is op de staldeuren van de oude boerderij die in gebruik is als kinderboerderij. De paden hebben de uitstraling van zandpaden, maar ze zijn voorzien van KoMex Naturel en blijven ook bij veel regen geschikt voor rolstoelen én skeelers. Het kruispunt van de paden is gemarkeerd door een Brabants bont pleintje, uitgevoerd in eenvoudige grijze en witte betontegels.

De vier segmenten van het terrein hebben een eigen functie en sfeer. De boomgaard en de bloementuin zijn onderdeel van de voorzijde van de boerderij (het oorspronkelijke woongedeelte). De speelterreinen zijn aan de achterzijde van de boerderij gesitueerd. Het natuurlijke speelterrein, met hoogteverschillen, boomstammen en keien, ligt aan het vergraven slootje. 

Klik hier voor het projectboekje (pdf).