Belgenmonument Amersfoort

Genomineerd!

Samen met Ad Roefs (architect Tilburg) een mooi ontwerp gemaakt voor de uitbreiding van het Belgenmonument in Amersfoort tot een monument voor vluchtelingen uit alle tijden. Belangrijke elementen in ons plan: bescheiden driehoekig paviljoen (expositie- en informatieruimte), herstel van het verdiepte plein en nieuwe beplanting met symbolische betekenissen. Zo worden de bosranden verlevendigd met zogenaamde archeofieten: loofbomen die sinds de Romeinse tijd in Nederland groeien. Het zijn botanische vreemdelingen die ondertussen vertrouwde verschijningen zijn in het Nederlandse landschap. Hopelijk vinden menselijke "vreemdelingen" in deze tijd ook een goede voedingsbodem en nieuwe groeiruimte in ons land.

Van de 133 inzenders behoren we tot de 7 genomineerden voor de prijs. Vakjury: voorzitter Peter Vandermeersch (hoofdredacteur NRC), Eric Luiten (landschapsarchitect), Rob van der Laarse (hoogleraar UvA), Anne Holtrop (architect) en Ann Demeester (dir. Frans Hals Museum Haarlem).

Het Belgenmonument is in 1917 gerealiseerd als een integraal geheel van architectuur en landschap als een teken van dankbaarheid voor de opvang van ruim 1 miljoen Belgen tijdens WO I. Het is het grootste monument in Nederland. 
De opgave is uitgeschreven door FASadE (Forum voor Architectuur en Stedenbouw aan de Eem).