Een nieuwe toekomst voor Hotel Dreyeroord

Sinds 2008 ben ik betrokken bij de plannen voor de bouw van woningen bij Hotel Dreyeroord in Oosterbeek. Het proces loopt dan al enige jaren. Uiteindelijk lukt het om met alle partijen, de buren, de gemeente en de welstandscommissie, overeenstemming te bereiken over de bouw van maximaal 6 woningen. Het bestemmingsplan wordt in 2013 vastgesteld. De bouw van de woningen is nodig om het voortbestaan van het historische hotel te garanderen. De economische crisis maakt de kavels van ca. 1.200 m3 echter onverkoopbaar en eind 2014 sluit het hotel helaas de deuren. Als ontwerper, maar ook als (voormalig) buurtgenoot, vind ik het moeilijk om aan te zien dat het gebouw en het park steeds verder aftakelen. 

Vanaf 2016 gaat Park Dreyen een nieuwe toekomst tegemoet. Het hotel zal gesloopt worden en vervangen worden door een huis voor dementerende ouderen. De sloopplannen en het ontwerp voor het gebouw maakt een flinke discussie los onder de kenners van de lokale historie en van de Slag om Arnhem. Uiteindelijk leidt het tot een ontwerp dat sterk lijkt op het oude gebouw.

Begin 2017 zijn 3 bouwkavels verkocht en is gestart met het bouwrijp maken van het terrein. Ik ben betrokken bij de aanleg van mandelige weg en de nutsvoorzieningen. De weg is met zorg om de bestaande bomen aangelegd.